INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ma Pani/Pan prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszła Pani/Pan w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Panią/Pana weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi Pani/Pan poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Broadway Musical School, Aleja Prymasa Tysiąclecia 48a, 02-639 Warszawa).

Może Pani/Pan skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Może Pani/Pan również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.

Jeżeli skorzysta Pani/Pan z drogi elektronicznej, prześlemy Pani/Panu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłała Pani/Pan informację dotyczącą wykonania przysługującego Pani/Panu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Pani/Panu wszystkie otrzymane od Pani/Pana płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Panią/Pana sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Pani/Pana decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Panią/Pana użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziła się Pani/Pan na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosie Pani/Pan żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Broadway Musical School, Aleja Prymasa Tysiąclecia 48a, 02-639 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowała nas Pani/Pan o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeśle Pani/Pan rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy poniesie Pani/Pan.

Odpowiada Pani/Pan tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.